1. Buy & Offers
  2. Financing
  3. maib Leasing
Vreau să văd...

Maib Leasing

FINANȚARE RESPONSABILĂ LA COSTURI CORECTE

BENEFICII

Avans client

De la 10% din costul automobilului

Valuta spre finanțare

EUR, USD sau MDL

Rata dobânzii

De la 9% anual (DAE - 11,98%)

Comision lunar

0%

Termen de finanțare

Pentru automobile noi: 60 de luni, iar pentru automobile cu parcurs: 48 de luni

CASCO Full

4% cu achitarea în rate lunare

Aprobare timp de o oră

Inclusiv cu cererea online

Primești automobilul

Complet înmatriculat și asigurat

Calculator online

Calculează rapid rata lunară în dependență de prețul automobilului și suma avansului.

E simplu!
Calculează rata lunară Opens in new window

Solicită online finanțarea

Începe călătoria spre mașina visurilor tale cu Maib Leasing.

A depune o cerere online este rapid, ușor și convenabil. Completează formularul simplu și lasă-ne să ne ocupăm de restul.
Depune cererea Opens in new window

Întrebări frecvente

Termenul de examinare este de aproximativ 1 oră, fiind calculat din momentul în care se prezintă cererea de leasing și toate documentele necesare. Totodată, termenul de examinare depinde și de suma avansului inițial.

Este posibil! În cazul achitării anticipate parțiale, se face un recalcul în graficul de achitare, sumele spre plată, fiind mai mici sau termenul de achitare al contractului, fiind redus corespunzător. În cazul achitării anticipate totale, locatarul nu va achita dobânda de leasing rămasă, care va fi calculată doar până la data rambursării anticipate.

Da! Însă decizia finală este luată doar după ce va fi prezentat întregul pachet de documente necesar pentru a confirma finanțarea în leasing.

Suma leasingului poate fi modificată doar după reexaminarea cererii de leasing, reieșind din solvabilitatea clientului.

Achitarea se efectuează în valuta contractului, sau în monedă națională, conform cursului valutar al B.C. ,,Moldova Agroindbank” S.A., plasat pe pagina oficială Maib Leasing la ziua efectuării plății.

Polița de asigurare încheiată cu compania de asigurări acoperă următoarele riscuri:

  • sustragere, incendiu, explozie, deteriorări provocate intenționat sau din imprudență de către persoanele terțe;
  • accident rutier;
  • coliziune cu obiecte mobile sau imobile, răsturnări, căderi de la înălțime sau ale diferitor obiecte pe mijlocul de transport auto;
  • calamități naturale.

Companiile de asigurări pot prevedea și anumite condiții speciale, privind acordarea despăgubirii de asigurare.

În cazul în care locatarul nu a achitat rata de leasing lunară o perioadă mai mare de 30 de zile, se emite o notificare de preîntâmpinare în care se indică termenul limită de achitare - 10 zile calendaristice, ulterior, dacă datoria creată nu va fi stinsă, se emite declarația de rezoluțiune a contractului, iar locatarul conform condiţiilor stipulate în contract este obligat să restituie obiectul leasingului.

Rata lunară a dobânzii de leasing se calculează la valoarea de răscumpărare rămasă.

E posibil de achitat în calitate de avans inițial o sumă de până la 80% din costul iniţial al obiectului.

Da, e posibil! În asemenea cazuri însă, vor fi aplicate cerințe suplimentare către client, cum ar fi: o cotă proprie inițială mai mare și existența unor garanții sau fidejusori suplimentare.

Analiza capacității de plată poate fi realizată inclusiv în baza altor confirmări prezentate. În cazul achitării unui avans inițial minim mai mare de 30% din costul obiectului de leasing, capacitatea de plată a solicitantului va fi analizată simplificat.

Până la achitarea integrală a contractului de leasing, proprietar rămâne compania Maib Leasing S.A, iar locatarul este posesorul acestuia. După achitare, clientul primește bunul în proprietate deplină.

În cazul în care a fost luată decizia pozitivă referitor la încheierea contractului de leasing, clientul urmează să semneze contractul și să achite plata inițială.

Dacă obiectul solicitat de la Vânzător este disponibil, Locatarul (persoana care primește leasingul) va obține posesia și folosința obiectului în aceiași zi, după aprobare și achitarea de către client a plății inițiale.