1. Discover Toyota
  2. Made in Europe
  3. CSR
  4. What are The Toyota Fund for Europe’s areas of focus?
Vreau să văd...

Care sunt domeniile de interes ale Fondului Toyota pentru Europa?

Sustenabilitatea mediului înconjurător

La Toyota, cunoaștem că succesul depinde de mobilitatea durabilă, de aceea, am dezvoltat soluții inovatoare, precum Prius hibrid și Mirai cu pile de combustie. Înțelegem, de asemenea, că abordarea problemelor mediului în ciclul de viață al produselor nu este suficient în rezolvarea lor. 

TFfE crează colaborări pentru ca oamenii să împărtășească între ei cunoștințe despre soluțiile de mediu. Împreună putem soluționa problemele de clasă mondială.

Responsabilitatea siguranței rutiere

Mobilitatea reprezntă astăzi unul dintre cele mai importante aspecte a rutinii zilnice. Dar totuși, accidentele rutiere din Europa înregistrează anual mii de victime. Pentru ca vehiculele să fie acceptate de oameni, aceste trebuie abordate conform siguranței. Ca producător major auto ne asumăm responsabilitatea clară de a aborda problemele și de a reduce victimele accidentelor.

O deplasare sustenabilă necesită abordarea siguranței prin îmbunătățiri, cum ar fi: dezvoltarea unui mediu de trafic mai sigur și educarea participanților la trafic, fapt ce implică colaboararea mărcii auto cu guvernele, organizații non-profit și instituțiile de învățământ.  

TFfE implimentează în acestă cauză promovarea informațiilor despre securitatea rutieră și soluții pentru vehicule mai protejate, responsabilitate la volan și infrastructură rutieră stabilă.

Investițiile prin educație

Educația în general, fie că vizează cunoștințe de mediu, siguranță rutieră sau abilități de rezolvare a problemelor, reprezintă un set esențial de competențe pentru generațiile viitoare.

Educația tehnică are un rol fundamental în pregătirea viitorului, indiferent că aceste competențe vor fi folosite în industria auto sau în alte domenii. Suntem convinși că nivelul de educație și competențele dobândite de tineri influențează direct prosperitatea și sustenabilitatea viitoare.

TFfE sprijină proiectele în care generațiile viitoare învață despre problemele de mediu și de siguranță rutieră și rezolvarea lor, sau a proiectelor în care Toyota împărtășește cunoștințele tehnice cu viitorii ingineri și tehnicieni.